Měřící přístroje KERN, SAUTER
Ilustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázekIlustrační obrázek

Váhy KERN

KERN Základní váhy

Základní váhy KERN je správná volba pro všechny, kdo hledají nekomplikované cenově výhodné váhy pro stabilní nebo mobilní použití. Sortiment zahrnuje program od kapesních vah po školní váhy

KERN Laboratorní váhy

KERN nabízí široký výběr vysoce kvalitních laboratorních vah od přesných vah, vah pro stanovení hustoty a halogenové analyzátory vlhkosti až po ověřitelné semi-mikro analytické váhy

KERN Průmyslové váhy

Série průmyslových vah KERN obsahuje široké spektrum solárních vah, stolních vah, počítacích vah, plošinových vah, vah z ušlechtilé oceli, podlahových a paletových vah, stejně tak jako váhy jeřábové pro průmyslové využití

KERN Lékařské váhy

KERN nabízí široký rozsah vah pro novorozence, dětských vah, osobních vah, vah pro stanovení BMI, vah s podpěrou, vah sedacích, zdvihacích, vah pro malá zvířata a veterinálních vah

KERN Veterinární váhy

Veterinární váhy„Nekomplikované a pohotové veterinární váhy k přesnému určování hmotnost domácích a užitkových zvířat. Absolutně spolehlivé v každodenní praxi!“

KERN Testovací závaží

KERN je Váš kompetetní dodavatel pro hodnotná zkušební závaží všech tříd podle OIML přesností (E1 - M3). V našem sortimentu naleznete jednotlivá závaží i kompletní sady závaží od litiny po ušlechtilou ocel stejně tak jako příslušentví k nim. Samozřejmně obdržíte na vyžádání odpovídající kalibrační certifikát.

KERN Příslušenství pro váhy

Tiskárny, papírové role a štítky, akumulátory, ochranné kryty, software, rozhraní, propojovací kabely, sady pro stanovení hustoty, antivibrační váhové stoly, ionizátory, přepravní kufry, stativy

KERN Měření síly ruky

Měřič síly stisku ruky, např. při výběru profesí pro rehabilitační nebo léčbu po nehodách  

SAUTER Měření tloušťky stěn

Ultrazvuková měřicí zařízení se mohou používat k měření všech tvrdých a homogenních materiálů, jako jsou kovy, sklo a tvrdé plasty. Tato metoda není použitelná k měření materiál, jako jsou např. beton, asfalt nebo dřevo. 

SAUTER Měření momentu

Existuje zásadní rozdíl mezi měřením statického a dynamického točivého momentu.

Měření dynamického točivého momentu se typicky provádí pomocí měřičů momentu na testovaných objektech, které se otáčí - objekt je v pohybu.
 

Naopak statické měření točivého momentu se vždy provádí, když je objekt v klidu.

V sortimentu SAUTER je pouze jedno měřicí zařízení statického točivého momentu, které slouží k určování síly vynaložené při otevírání otočných nebo šroubovacích uzávěrů láhví.
 

Mezi další typické oblasti použití měřicích zařízení statického točivého momentu patří testování montážních nástrojů šroubů a matic, zejména momentových klíčů a mechanických montážních nástrojů, jako jsou např. bateriové šroubováky.

SAUTER Měření síly

Moderní testování materiálů zahrnuje mimo jiné měření tažné a přítlačné síly. To je nedílnou součástí procesu testování. K tomuto účelu nabízí SAUTER atraktivní škálu spolehlivých měřících přístrojů. Díky jednoduché a flexibilní konstrukci mohou naše testovací systémy provádět měření přímo na vaší výrobní lince.

SAUTER Měření délky

Měření geometrických vlastností je jedním z nejběžnějších testů při testování materiálu. Nejznámějším nástrojem je posuvné měřítko nebo mikrometrické měřidlo (mikrometr). 

V této oblasti měření využívá SAUTER zabudovaná posuvná měřítka, která se mohou používat při testování deformace materiálu. 

Problém testování materiálu se často týká síly, jejímž působením dochází ke vzniku specifické deformace, tj. roztažení nebo stlačení testovaného předmětu. 

V těchto případech se síla musí měřit nebo zaznamenávat ve vztahu ke vzdálenosti, kterou testovaný předmět v průběhu zkoušky urazí. 

Tuto vzdálenost zaznamenávají zabudovaná posuvná měřítka, která se typicky instalují na testovací stojany, stroje nebo zařízení.

Jako pomůcku uvádíme vzorové vybavení typického stojanu pro testování materiálu: 
 

• Délkoměr, např. LB 300-2

• Testovací stojan, např. TVM-N

• Úchyt k testovacímu stojanu, např. LB-A02

• Kalibrace, např. 961-150

• Software pro přenos dat, např. AFH-FD

• Siloměry, např. FH

• Kalibrace siloměrů, např. 961-162

SAUTER Bezpečnost práce / pracovní prostředí

Předcházení úrazům a moderní péče o zdraví vycházejí v mnoha zemích ze stejných principů. S industrializací a rozvojem měst se pro velkou část populace zavedly pravidelné preventivní lékařské prohlídky. 

V současnosti se ochrana zdraví a bezpečnost práce ve smyslu prevence nehod stala v zásadě reálnou součástí provozní zodpovědnosti. 

Pro tyto účely nabízí společnost SAUTER dva nejběžněji používané přístroje v rámci obecných měřicích technologií. Ty se mohou používat k měření vlivu prostředí, jako je hluk (akustický tlak) nebo osvětlení. 

Dále vám můžeme nabídnout praktický kufřík k bezpečnému přenášení všech přístrojů (MPS-A07 , Kč 3.105, – , podrobnosti viz www.sauter.eu). 

V rámci pravidelné kalibrace můžete využít naší vyzvedávací a dodávkové služby, která vám ušetří hodně námahy a výdajů.

SAUTER Testování tvrdosti

Měření tvrdosti kovů má zvláštní význam zejména při výrobě a používání kovových materiálů. Tradičně se tvrdost měří pomocí měřicích přístrojů podle Vickerse, Rockwella nebo Brinella.

SAUTER Měření tloušťky nátěru

Měření tloušťky nátěru je všeobecně známé, např. z měření tloušťky laku automobilů. Ve skutečnosti se tato měření provádějí v průmyslu mnohem častěji. Bývá to v oborech, kde je třeba měřit povrchovou úpravu, jako je např. galvanizace, pozinkování, případně lakování. 

V zásadě existují dva měřicí principy používané k určování tloušťky nátěru:

TYP F :             Nemagnetické nátěry na magnetických kovech, jako je železo nebo ocel (princip magnetické indukce). Zde je několik                            příkladů kombinací takových materiálů:
                       1) [hliník, chróm, měď, guma, lak] na

                       2) [oceli, železu, slitinách, magnetické nerez oceli]

SAUTER Příslušenství

Měření síly v tahu , měření tlačné síly , nástavce , speciální řešení , propojovací kabely a ostatní